Økonomi

Økonomien:

Økonomien af at eje en ejerandel i 5 kyes.

De faste udgifter tager bl.a. udgangspunkt i reallønnen i det enkelte land.

De månedlige fællesudgifter indeholder følgende:

· Forsikringer

· Renovation

· Ejendomsskatter

· Vedligeholdelse af bygning

· Management fee

· Administration og revision i DK og Thailand

Vand, varme og el afregnes efter forbrug, standardrengøring efter et brug er et krav.

Alle ejer stiller sikkerhed for et års fællesudgifter således at alle ejer er sikret.

Der er ikke lavet beregninger på udlejning idet udlejning af uger ikke er muligt som standard.

SKAT: BDO VIL VARETAGE DETTE OMRÅDE.

Finansiering:

Når du køber en ejerandel i 5 keyes betales ejerandelen kontant til ejerforeningen, hertil kommer

Sikkerhedsstillelsen for 1 års fællesudgifter som løber i hele ejertiden.

Finansieringen af dit køb kan ske på flere måder:

· Du har rådighed over beløbet og betaler kontant.

· Du har friværdi i din danske bolig.

· Du låner pengene i din bank.

5keyes.dk